impressie

Feestelijke openingsceremonie Play & Skate Court Grou

GROU – Niemand minder dan schaatsers Jorrit en Heather Bergsma hebben zaterdagochtend samen met Rixt van der Horst het multifunctionele Play & Skate Court in Grou officieel geopend. Onder grote publieke belangstelling knipte Jorrit Bergsma het lint door.

Al met al is de Stichting Play & Skate Court Grou zeker vijf jaar actief geweest om het project , dat €425.000 heeft gekost te realiseren.

Mede dankzij de inzet van de vele vrijwilligers en vasthoudende bestuursleden zijn de substantiële subsidies uit het Mienskipsfonds van de gemeente Leeuwarden en de provincie Fryslân binnen gehaald. En een groot deel van het bedrag is opgehaald met sponsoracties in het dorp,  ook werden  vele fondsen aangeschreven.

Uit het draagvlakonderzoek is gebleken dat de jeugd in Grou  zit te springen om een dergelijke accommodatie en ook het merendeel van de inwoners juicht de komst van deze sport – en spelvoorziening toe.

Dat laatste bleek zaterdagmorgen wel bij de openingsplechtigheid. Behalve veel jeugd waren er ook veel nieuwsgierige ouders op het nieuwe complex te vinden. Dorpenwethouder Sjoerd Feitsma van de gemeente Leeuwarden benoemde het belang van het complex voor de jeugd in Grou en prees het realiseren ervan. Ook voorzitter Rienk Leenstra van Pleatslik Belang Grou gaf aan  dat het dorp met dit court een prachtige sport- en spelvoorziening erbij heeft gekregen.

Tot slot reikte Joop Atsma een cheque uit namens de sponsor TVM van € 5000,- en bandrukte dat het realiseren samen met Mienskip en vele sponsoren tot iets moois kan leiden.

Daarna vond de opening  van nieuwe complex plaats door schaatsers Jorrit en Heather Bergsma met zoontje Brent, samen met  paralympisch dressuuramazone Rixt van der Horst en de jeugd van Grou.

Op het complex kan de jeugd terecht voor het beoefenen van sporten als: voetbal, inline skaten(hockey), skeeleren, skateboarden, rolstoelhockey, basketbal. In de winter kan de baan onder water worden gezet, waarop al met weinig vorst kan worden geschaatst!

Een nieuwe stichting gaat het complex beheren. Ook zijn er duidelijke afspraken gemaakt met de gemeente, gebruikers en andere betrokken partijen over het gebruik en de veiligheid van het complex. Bij de ingang komt een bord te staan met spelregels voor gebruikers.

opening

Stand 8 november 2018

Stand 2 november 2018

Stand 22 oktober 2018 …….

bouw

Stand 28 september 2018 …….

bouwStand 6 september 2018 …….

bouwStand 1 september 2018 …….

play-01-09

Stand 1 augustus 2018 …….

De start….

bouw

Binnenkort is het zover. Er wordt een start gemaakt met de bouw van het play skate court. We zullen regelmatig de foto vernieuwen zodat u het verloop van de bouw kunt volgen

Multifunctioneel plan

 

Wie:
Stichting en commissie van Play- Skate Court Grou e.o. , in goede samenwerking met de gemeente Leeuwarden , sportverenigingen, diverse jeugd groeperingen en maatschappelijke organisaties.

Wat:
Het realiseren van een multifunctioneel plan ,een plan voor, door , met en van de jeugd uit Grou e.o. en waar de volgende sporten kunnen worden beoefend:

Op het Play Court:

  • Basketbal / korfbal / handbal.
  • Pleintje voetbal./ winterdag bij vorst een krabbel ijsbaantje.
  • Inline skate hockey / Rolstoel hockey/ rolstoel basketbal

 

Op het Skate Court:

  • BMX
  • Skate boarden, free style steppen.

 

Op de Skeelerbaan van 200 meter:

  • Inline skaten.
  • Winterdag bij vorst schaatsen
  • (loopnummers w.o. sprint, kogelstoten en speer – en discus werpen)

 

Waarom:
Laagdrempelige speel/sport mogelijkheden aanbieden voor onze jeugd en jeugd die minder mobiel is, voor zowel de georganiseerde als de ongeorganiseerde sporters.  Ook voor eigentijdse sporten en op je eigen moment.  Het is openbaar toegankelijk !

 

Waar:
Na gedegen onderzoek is het gepland op de huidige atletiekbaan / kaatsveld, naast de scholen, dus hier!.

 

Hoe:
financiering via acties, fundraising, subsidies en zelfwerkzaamheid.

 

Wanneer:
Voorjaar van 2018

Bekijk  de flyer

Bekijk laatste versie van de planbeschrijving

planbeschrijving