impressie
  • Foppe de Haan, voormalig leraar lichamelijke opvoeding, oud docent spel CIOS en voetbal trainer.
  • Johannes de Vries, voormalig schaatstrainer, en voorzitter gewest Friesland KNSB.
  • Yanula Hooijer, moeder van sportieve jeugd.
  • Jan Feike Hoekstra, vader van sportieve jeugd.

Bovenstaande personen hebben zich maar al te graag bereid verklaard om toe te treden tot de aanbeveling commissie voor de stichting Play – Skate Court Grou.

foppe foto

Geachte heer Frijling,

Hierbij wil ik ook graag mijn steun uitspreken voor het ontwikkelen van een Play-Skate-Court in Grou. Als oud gym leraar in het basis onderwijs en in het voortgezet onderwijs, als oud docent van het CIOS Heerenveen en als voetbal trainer-coach met ervaring van jeugd t/m de wereldtop ben ik er steeds meer van overtuigd geraakt dat veelzijdig bewegen met name in de puberteit van groot belang is.

Veel wetenschappelijk onderzoek van de laatste tijd bevestigt dat. En dan gaat het niet alleen om lichamelijke ontwikkeling, maar ook om de cognitieve, emotionele en sociale ontwikkeling.

Ook de wijze waarop dit plan tot stand is gekomen in overleg met de jeugd is bijzonder. En daarbij de plek – vlakbij de scholen en de overige sportaccommodatie – geeft het een grote kans om een unieke ontmoetingsplaats te worden.

Redenen genoeg om te verwachten dat binnen afzienbare tijd dit prachtige plan gerealiseerd is. It kin net oars!

Foppe de Haan

.

Beste   mensen,

Het multifunctionele  plan van stichting Play – Skate Court ontwikkeld van uit de jeugd te Grou moet vooral doorgang vinden.

Als sport organisatie zijn we al jaren bezig om de jeugd meer in de sport te betrekken. Het kan niet zo zijn dat hier geen  steun aan wordt verleend, dit moet financieel gesteund worden maar ook door andere activiteiten.

Wij als ijsclubs te Grou, en ook het Gewest Fryslân KNSB , heeft dit project bij ons een groot draagvlak gekregen. Dit plan komt uiteindelijk te goede voor de breedte sport, de jeugd kan hier op een speelse manier in verschillende disciplines de sporten beoefenen.

Ondergetekende,  als oud sporter,  trainer  en nu als sportbestuurder onder andere,  Voorzitter ijsclub it Jonge Folkje,   Vice-voorzitter Gewest Fryslân KNSB , en zitting in de ledenraad KNSB voor Friesland, wil dit project ten volle aanbevelen en gaat er van uit dat dit plan financieel ondersteund wordt uit verschillende gelederen.

 

Met vriendelijke groet,

Johannes de Vries

Geachte heer Frijling,

Hierbij wil ik graag mijn steun uitspreken voor de ontwikkeling van een Play-Skate Court in Grou. Mijn naam is Yanula Hooijer en van beroep ben ik docent/coach in het voortgezet onderwijs. In deze hoedanigheid ken ik het belang om jeugd in beweging te krijgen. Enerzijds vanwege de positieve effecten op de gezondheid en het vergroten van het zelfbeeld, anderzijds vanwege het versterken van de sociale cohesie . Naast docent ben ik ouder van twee schoolgaande, sportieve kinderen en zie ik dat er behoefte is onder de jeugd aan een plek om elkaar te ontmoeten (zonder direct lid te hoeven zijn van een vereniging).

Het plan heeft een multifunctioneel en laagdrempelig karakter en spreekt daardoor een brede doelgroep aan. Het wordt gedragen door vele partijen en met name door de jeugd zelf. Ik denk dat deze voorziening van groot belang kan zijn voor het stimuleren van de sportbeoefening in (water)sportdorp Grou, alsmede in de omringende dorpen.

Er worden sporten geïntroduceerd die nog niet aanwezig zijn en waar ook bestaande verenigingen zich bij kunnen aansluiten en versterken. Als voorbeeld draag ik aan wat eenm impuls een skeelerbaan zou kunnen zijn voor de nieuwe schaatshal in Leeuwarden en de schaatssport in het algemeen. Tot op heden is skeeleren op een volwaardige baan niet mogelijk binnen de gemeente Leeuwarden.

Ik kan niet anders zeggen dat er zorgvuldig is nagedacht over de Play-Skate Court en ik kan het plan zonder enige twijfel aanbevelen. Als docent en moeder wil ik uw project graag ondersteunen met deze aanbevelingsbrief, die mogelijk diverse partijen over der streep kan trekken om mee te doen. Mocht u nog vragen hebben ben ik uiteraard bereid deze te beantwoorden.

Hoogachtend en met vriendelijke groet,

Yanula Hooijer

Grou in beweging.

Het project Gastvrij Grou loopt nu twee jaar en heeft tot doel om Grou weer het mooiste watersportcentrum van Friesland te maken.

Vele verbeteringen zijn inmiddels zichtbaar en ook voor de bevolking van Grou wordt door de gemeente Leeuwarden uitgedaagd om verbeteringen aan te dragen, waarna hier vervolgens geld voor beschikbaar gesteld wordt. Dit alles is erop gericht om Grou aantrekkelijker te maken voor de toeristen.

Daarnaast moeten wij onze bevolking en de jeugd zeker niet vergeten. Door het wegvallen van het openlucht zwembad is er voor de jeugd in Grou niet meer een plak waar gesport kan worden zonder lid te zijn van een vereniging. Aangezien tegenwoordig bijna niet meer gespeeld en gevoetbald wordt op straat, is het juist nu nog meer van belang dat er een plek komt waar de kinderen vele sporten kunnen beoefenen op een tijdstip welke ze zelf kunnen bepalen.

Wij hebben zelf sportieve jongens, maar als wij er niet voor waken zitten ze naar onze mening te snel achter hun computer of te gamen.

Mar bij gebrek aan leuke faciliteiten kun je ze daar ook niet naar verwijzen. Wij als familie zijn dan ook een groot voorstander van de komst van een Play-Skate Court in Grou, zodat wij op zo`n plek veel plezierige sportieve uren kunnen beleven.

Groetnis,

Jan Feike Hoekstra.